Skip to main content
Bez kategorii

Zaangażowanie młodych w nasze starania o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury

By 14/06/2024No Comments

Zakończył się Wschodni Kongres Młodych Liderów, wyjątkowe wydarzenie gromadzące młode, ambitne osoby z całej Polski i zza granicy. Jeden z paneli dyskusyjnych poświęcony był wykorzystaniu energii i doświadczenia młodych ludzi zaangażowanych w realizację Europejskiej Stolicy Młodzieży podczas starań o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029.

Wschodni Kongres Młodych Liderów daje możliwość wymiany doświadczeń, zdobycia nowych umiejętności i nawiązania cennych kontaktów. Oferuje udział w inspirujących wykładach i panelach dyskusyjnych z udziałem znanych prelegentów, a także nawiązanie relacji pomiędzy młodymi liderami z różnych branż i środowisk.

Dla naszych starań o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029 kluczowym wydarzeniem podczas Kongresu był panel „Jak wykorzystać potencjał młodych zaangażowanych w realizację Europejskiej Stolicy Młodzieży podczas Europejskiej Stolicy Kultury?”. Prowadząca go Agnieszka Parol Górna, Dyrektorka Biura Polityki Młodzieżowej Miasta Lublin pytała zaproszonych rozmówców o to jakie działania mogą podjąć młodzi ludzie, aby aktywnie przyczynić się do sukcesu tego procesu i jakich narzędzi potrzebują, aby w pełni wykorzystać swój potencjał. Zaproszeni goście Jagoda Idzik, pedagożka z Fundacji Sempre a Frente, Maciej Cieciora, społecznik, były Przewodniczący Rada Studentów Lublina, Rafał Koziński, koordynator programowy ESK 2029 oraz Anastazja Sereda, Prezeska AISEC Lublin, nie mieli wątpliwości, że wdrożone w roku 2023 narzędzia partycypacji młodzieży przyczyniły się do wzrostu aktywności młodych oraz do wzmocnienia w nich poczucia sprawczości i współodpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość miasta. Uruchomienie sieci przestrzeni młodzieżowych do budowania relacji społecznych oraz programów grantowych takich jak Młodzież inspiruje dzielnice, Miejski Aktywator Młodzieżowy czy Akademia Miasto aktywizują młodych do działania i są doskonałym treningiem umiejętności współpracy, realizacji inicjatyw służących całym społecznościom oraz rozwoju indywidualnych pasji i talentów.

Wielokulturowość naszego miasta sprzyja wymianie pomysłów i perspektyw, co prowadzi do powstawania nowych, innowacyjnych rozwiązań. Ludzie z różnych kultur wnoszą unikalne podejścia do problemów, co zwiększa szanse na znalezienie nowatorskich rozwiązań. Miasto Lublin staje się laboratorium innowacji, gdzie różnorodność inspiruje kreatywność i przedsiębiorczość jego mieszkańców_ek.

W tym roku podczas Kongresu poruszono także tematykę cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji w edukacji. Uczestnicy rozmawiali o obecności młodych na rynku pracy, czy podejmowaniu wyzwania jakim jest ścieżka zawodowa w korporacjach. Pojawiły się także wątki związane z jubileuszem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Wschodni Kongres Młodych Liderów odbywa się równolegle z Samorządowym Kongresem Trójmorza, organizowanym już po raz 4. przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.