Skip to main content
Bez kategorii

Prezentacja prac z kolekcji festiwalu Open City w Krakowie

By 11/06/2024No Comments

14 czerwca w Krakowie odbędzie się wernisaż wystawy instalacji artystycznych z kolekcji festiwalu Open City, organizowanego przez Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych ROZDROŻA w Lublinie. Ekspozycja wzbogacona jest o dzieła krakowskich artystów, które wpisujemy w autorską narrację i kontekst merytoryczny.

Prezentowaną sztukę łączy wspólny idiom, który zapisany w graficznej wariacji, odzwierciedla jej wieloznaczność i głębokość treści. Tematem przewodnim jest „Mater:ja”, która odzwierciedla dualizm między materią (ciałem) a duchowością (ja). Miejsce ekspozycji — teren dawnego szpitala — symbolicznie kojarzonego z początkiem życia, podkreśla proces twórczy jako analogię narodzin, w którym artysta (mater) tworzy dzieło (ja), zdolne później do samodzielnego funkcjonowania. W tym kontekście nawiązujemy do koncepcji Tadeusza Kantora, „artysty totalnego”. który pisał o konieczności „porzucania” swoich dzieł, by mogły być niezależne. W naszej wystawie odwołujemy się do nurtu nowego materializmu, który podważa fundamentalne założenia (wciąż popularnego) humanizmu, traktującego człowieka jako centrum wszechświata i nadrzędny podmiot wobec innych form istnienia. Nowy materializm przewraca wszystko do góry nogami, nakłaniając nas do dostrzegania w przedmiotach ich własnej podmiotowości i „ukrytego życia”.

Przestrzeń Wesołej, dawniej związana ze szpitalem, przywołuje zarówno fizyczne, jak i duchowe aspekty ludzkiego istnienia. Ciało człowieka, traktowane jako przedmiot badań, m.in. na pokazach theatrum anatomicum zostało zredukowane do systemu narządów, stało się obiektem, który poddawano analizie w kontekście jego poszczególnych organów. Z drugiej strony to, co definiuje ludzką istotę, przekracza fizyczne granice. Nasze istnienie, duchowość, osobowość porusza materię ciała, kształtuje naszą tożsamość, definiuje to, kim i jacy jesteśmy oraz w co wierzymy. Wystawa skłania do refleksji nad relacjami międzyludzkimi, wartościami i wiarą, szczególnie w kontekście cierpienia ciała. Hasło przewodnie kryje w sobie „znaczenie” (ang. „it matters”), które dodatkowo podkreśla to, co istotne.
Festiwal Otwarte Miasto dąży do uczynienia sztuki współczesnej integralną częścią miejskiego życia, pozwalając jej zadziwiać, inspirować i pozostawiać trwałe ślady. Chcemy, aby miasto i jego dzielnice były otwarte na nowe idee i reinterpretacje dawnych koncepcji. Widzimy sztukę jako klucz do zrozumienia historii, kontekstu społecznego, politycznego i kulturowego, wpływając na sposób, w jaki postrzegamy otaczający nas świat.

Otwarte Miasto odsłania to, co ukryte, zmieniając tradycyjne reguły komunikacji miejskiej. Poprzez ingerencję w miejską przestrzeń, przekształcamy sposób jej postrzegania, otwierając drzwi do odkrywania nowych znaczeń i kontekstów.

Piotr Franaszek

Wystawa będzie zlokalizowana w przestrzeni dawnego Szpitala Uniwersyteckiego przy ulicy Mikołaja Kopernika w Krakowie.