Skip to main content
Bez kategorii

Podsumowaliśmy projekt „Dobry Klimat w szkole – graMy w zielone!”

By 29/05/2024No Comments

Działania w ramach projektu obejmowały serię zajęć i warsztatów, podczas których młodzież opracowała koncepcje zagospodarowania fragmentu terenu przy swoich szkołach. Ważnym aspektem było zastosowanie rozwiązań, które szczególnie uwzględniają zmiany klimatyczne.

Udział w zajęciach miał przygotować młodzież do udziału w międzyszkolnym konkursie na projekt zagospodarowania terenu przyszkolnego. Konkurs wyłonił dwie zwycięskie szkoły, dla których zostały przygotowane projekty techniczne zagospodarowania wybranego terenu zieleni przy placówce, z uwzględnieniem koncepcji opracowanej przez uczniów. Zwycięzcami w konkursie zostali reprezentanci V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie oraz Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i. K. K Baczyńskiego w Lublinie. Opracowane projekty pozwoliły na realizację m.in. donic retencyjnych, ogrodów deszczowych, rozszczelnień kostki, rabat, pojemników na deszczówkę oraz nasadzeń drzew.

Adaptacja do zmian klimatycznych to nasze wspólne wyzwanie i ważna lekcja współodpowiedzialności, a edukacja młodego pokolenia w tym temacie jest kluczowa. Takie działania należy rozpoczynać od mniejszych zadań i najbliższych nam płaszczyzn. Dlatego tych zagadnień nie mogło zabraknąć w działaniach podejmowanych w Lublinie – Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji, Pełnomocniczka Prezydenta ds. Europejskiej Stolicy Młodzieży.

Miasto zrealizuje również część projektów zagospodarowania terenu przygotowanych przez uczniów pozostałych 4 szkół, które uczestniczyły w projekcie (XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania, XXX Liceum Ogólnokształcące im. księdza Jana Twardowskiego w Lublinie, Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Lublinie).

Projekt „Dobry klimat w szkole – graMY w zielone!” powstał w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023 i został zrealizowany ze środków Miasta Lublin.