Skip to main content
Bez kategorii

Lublin był gospodarzem Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy

By 03/06/2024No Comments

Blisko trzydziestu delegatów z dwunastu europejskich miast wzięło udział w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy, które 1 czerwca odbyło się w lubelskim Ratuszu. Posiedzeniu towarzyszyły obrady Forum Młodych.

Głównym punktem wydarzenia była debata na temat integracji europejskiej, podczas której uczestniczki i uczestnicy rozmawiali o obecnych wyzwaniach, a także przyszłości integracji mieszkanek i mieszkańców Europy. Ponadto, z inicjatywy Lublina, który pretenduje do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029, obecne na spotkaniu przedstawicielki i przedstawiciele miast, podpisali wspólną deklarację w sprawie współpracy i dalszej integracji, a także wspierania walczącej z Rosją Ukrainy w drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. Goście odwiedzili także miejskie przestrzenie młodzieżowe oraz centrum integracji Baobab. Dodatkowo wieczorem uczestniczki i uczestnicy Zgromadzenia wzięli udział w obfitującej w wydarzenia Nocy Kultury.

Wydarzeniem towarzyszącym Zgromadzeniu było Forum Młodych, podczas którego młodzież z różnych części Europy, w ramach warsztatu „Budowanie zaufania w integracji w oparciu o wartości europejskie”, rozmawiała o wartościach łączących wszystkie mieszkanki i mieszkańców Unii Europejskiej.

Nagroda Europy to najwyższe wyróżnienie przyznawane każdego roku przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (PACE) gminom najbardziej aktywnym w promowaniu wartości i ideałów europejskich. Lublin otrzymał Nagrodę w 2017 roku i od tego czasu jest członkiem Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy. Nasze miasto zostało docenione, jako ośrodek z solidną i silną współpracą międzynarodową w licznych obszarach (gospodarczym, kulturalnym i edukacyjnym), co wyraża się wielością projektów realizowanych z partnerami zagranicznymi. Podczas Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w 2023 roku w Nancy (Francja) Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk został wybrany nowym Przewodniczącym Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy, a Lublin stał się Miastem Przewodniczącym (Presiding City) w kadencji 2023-2025. Nasze miasto było już gospodarzem Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w 2018 roku.