Skip to main content
Bez kategorii

Akademicki Lublin wspiera kandydaturę Miasta w staraniach o tytuł ESK 2029

By 21/06/2024No Comments

Rektorzy wszystkich lubelskich 9 uczelni przystąpili do porozumienia i złożyli deklarację na rzecz współpracy przy ESK 2029. Akademickość jest jednym z filarów rozwoju Lublina, dlatego w kontekście ESK szczególnego znaczenia nabiera współpraca z tym środowiskiem.

Za nami wieloletnia i bardzo dobra współpraca pomiędzy lubelskimi uczelniami i Miastem, co owocowało realizacją wielu projektów i inicjatyw, jak chociażby Study in Lublin, Visiting Professors czy Lublin Akademicki. To pokazuje umiejętność współdziałania na zasadach partnerstwa i komplementarności, jest to bardzo istotne zwłaszcza w kontekście ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029, gdzie ideą przewodnią jest RE:UNION. W kontekście Europejskiej Stolicy Kultury trzeba podkreślić znaczenie współpracy ze środowiskiem kultury, a także obustronne korzyści – wszyscy łącząc się pod jednym szyldem na rzecz wygranej w Konkursie bierzemy pod uwagę przyszłość naszego Miasta i dobro mieszkańców.

Podpisując list intencyjny uczelnie oraz Miasto zadeklarowały że będą kontynuować współpracę na rzecz wspierania wkładu kultury w długoterminowy rozwój miasta, zgodnie z przyjętą Strategią Lublin 2030. Zobowiązały się również, że w przypadku wygranej, wspólnie będą realizować specjalny program kulturalny, nawiązując do dotychczasowej współpracy opartej na zasadzie partnerstwa i komplementarności.