Małgorzata Drozd-Domaciuk

malgorzata.drozd@lublin2029.pl

Zawodowo związana z Centrum Kultury w Lublinie gdzie działa na polu promocji i marketingu. Współpracuje z zespołami współorganizującymi liczne festiwale (Konfrontacje Teatralne, Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca, Lublin Jazz Festiwal, Wielokulturowy Lublin, Lubelski Festiwal Filmowy). Brała udział w realizacji międzynarodowego przedsięwzięcia Citybooks, była zaangażowana w prezentację Lublina we Wrocławiu w ramach Koalicji Miast podczas obchodów Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Koordynowała projekt Prezent dla Lublina w ramach obchodów 700-lecia Miasta Lublin. Od 2020 roku zaangażowana w koordynację promocji projektu Przestrzenie Sztuki Teatr. Od kilkunastu lat jest współodpowiedzialna za promocję niezliczonej liczby wydarzeń wzbogacających ofertę kulturalną Lublina.