Grzegorz Kondrasiuk

ECoC Programme Curator

grzegorz.kondrasiuk@lublin2029.pl

Teatrolog, dramaturg, krytyk teatralny, adiunkt w Katedrze Współczesnej Literatury i Kultury Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Współautor książki Scena Lublin, pomysłodawca i redaktor monografii zbiorowych: Cyrk w świecie widowisk i serii Circusiana. W 2022-24 sekretarz redakcji portalu e-teatr.pl, obecnie członek redakcji „Raptularza e-teatru”. Od 2021 felietonista miesięcznika „Teatr”. Współorganizator konferencji naukowych, m. in. Nowy CyrkSztuka w Przestrzeni Publicznej, Cyrk: genealogie, imaginaria, translacje. W latach 2008-10 członek zespołu Lublin ESK 2016, w którym pod kierownictwem Dragana Klaica redagował oba wnioski aplikacyjne Lublina. Współtwórca i do 2014 redaktor naczelny magazynu kulturaenter.pl. W 2008-14 pracował w Warsztatach Kultury, współtworząc m.in. Noc Kultury, Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego, biennale Ukraiński Zriz. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015). W 2017-20 Przewodniczący Komisji Stypendialnej Prezydenta Miasta Lublina. Członek Polskiej Kompanii Teatralnej i Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych.