Skip to main content
Bez kategorii

Lubelska Młodzieżowa Rada Miasta włącza się w starania o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury

By 25/06/2024No Comments

Podczas sesji Młodzieżowej Rady Miasta Lublin 25 czerwca podjęta została uchwała dotycząca wsparcia dla działań zmierzających do uzyskania przez Lublin tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029.

Młodzieżowe radne i radni wyrazili poparcie dla przystąpienia przez Miasto do konkursu i zadeklarowali współpracę na rzecz ubiegania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029.

Lubelska młodzież zdaje sobie sprawę z tego jak silnym impulsem może być zdobycie tego tytułu zarówno dla miasta jako całości, ale także poszczególnych grup społecznych. Już samo ubieganie się kilka lat temu o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży uruchomiło silne procesy integracyjne, skupiające się wokół wspólnej idei i celu. Przygotowania do obchodów w roku 2023 zaowocowały podkreśleniem roli młodzieży w kształtowaniu teraźniejszości i przyszłości Lublina, a także poczucia sprawczości i wpływu na działania samorządu.

Liczymy na intensywną współpracę z młodzieżą i możliwość skorzystania z jej energii, pomysłów oraz doświadczenia w odbiorze i tworzeniu kultury.