Skip to main content
Bez kategorii

Jak być przedsiębiorczym i kreatywnym od najmłodszych lat?

By 14/06/2024No Comments

W mijającym tygodniu podsumowane zostały trzy inicjatywy skierowane na rozwój przedsiębiorczości, kreatywności i przygotowanie do przyszłej kariery zawodowej młodych mieszkańców i mieszkanek Lublina.

W poniedziałek 11 czerwca poznaliśmy zwycięskie zespoły nagrodzone w Międzyuczelnianym konkursie na najlepszy pomysł biznesowy, będący częścią projektu Lublin Up!. Studenci, doktoranci i młodzi naukowcy z wiodących uczelni Lublina zaprezentowali swoje innowacyjne pomysły biznesowe. Prezentacje ocenił panel ekspertów, w skład którego weszli przedstawiciele poszczególnych uczelni oraz środowiska biznesowego i Miasta Lublin.

Pierwsze miejsce i voucher o równowartości 12 tys. zł przyznano projektowi „MasterKOR – Innowacyjna platforma edukacyjna”. Drugie miejsce i voucher o równowartości 8 tys. zł otrzymał projekt „Barlies”. „Innowacyjne narzędzia samoobrony dla kobiet” to pomysł, który zajął trzecie miejsce i otrzymał voucher o równowartości 5 tys. zł.

Celem konkursu Lublin Up! jest wsparcie najbardziej obiecujących projektów biznesowych oraz pomoc młodym talentom w procesie komercjalizacji ich innowacyjnych pomysłów. W trakcie przygotowań do finału pomysłodawcy wspierani byli przez ekspertów biznesowych. Konkurs organizowany jest przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Politechnikę Lubelską, które są zrzeszone w Związku Uczelni Lubelskich, we współpracy z Miastem Lublin. Koordynatorem konkursu jest Fundacja „OIC Poland”, wspierana przez ekspertów, mentorów oraz Partnerów Unicorn Hub, takich jak Open Innovation House i INNOventure.

W tegorocznej, trzeciej edycji projektu Przedsiębiorcza Młodzież blisko 300 uczennic i uczniów z 10 lubelskich szkół ponadpodstawowych, poszerzyło swoją wiedzę z zakresu przedsiębiorczości oraz współpracowało z partnerami projektu, czyli przedstawicielami przedsiębiorstw i instytucji z Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Młode mieszkanki i mieszkańcy wzięli udział w szeregu aktywności, w tym w warsztatach wspierających postawy przedsiębiorcze oraz kreatywność. W programie nie zabrakło tradycyjnych wizyt studyjnych w siedzibach partnerów oraz konkursu na najlepszy projekt doradczy z zakresu promocji firmy lub jej produktu w social mediach. Nowością III edycji był też warsztat z zakresu wykorzystania sztucznej inteligencji w marketingu, a także możliwość skorzystania z wytworów AI podczas realizacji zadań doradczych dla partnerów.

Przedsiębiorcza młodzież miała również możliwość opracowywania projektów z zakresu promocji w social mediach, we współpracy z partnerami kreatywnymi, specjalizującymi się w marketingu internetowym. Kapituła konkursu nagrodziła pomysły zrealizowane przez szkoły: V Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie (I miejsce), Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych (II miejsce), XXX LO im. ks. Jana Twardowskiego (III miejsce).

Dodatkową aktywnością, była możliwość wzięcia udziału w konkursie na Szkolną Przestrzeń Kreatywną, realizowaną wspólnie z Fundacją Kultury Audiowizualnej Beetle. Jego laureatem został Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II. Prace dotyczące wizualizacji przestrzeni szkolnej, opracowanej przez uczennice i uczniów we współpracy z kadrą dydaktyczną, będą finalizowane po wakacjach.

W tym roku Miasto Lublin po raz szósty zaprosiło dzieci w wieku 6-10 lat do udziału w projekcie „Przedsiębiorcze Dzieciaki”. W tegorocznej edycji udział wzięło 340 dzieci z 15 lubelskich placówek oświatowych, 15 nauczycieli oraz 51 studentek i studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS. Przeprowadzono 60 godzin zajęć lekcyjnych oraz ponad 40 wizyt w przedsiębiorstwach i warsztatów z osobami z sektora kreatywnego. Dodatkową aktywnością były wizyty w Lubelskim Oddziale Narodowego Banku Polskiego, podczas których uczestniczki i uczestnicy wzięli udział w warsztatach związanych tematyką pieniądza gotówkowego.

Projekt ma wspomóc kształtowanie postaw przedsiębiorczych i rozwijanie wśród dzieci tych kompetencji, które w przyszłości będą poszukiwane na rynku pracy i przyczynią się do rozwoju ich kariery zawodowej.

Dodatkowo dzieci wzięły udział w dwóch konkursach. Pierwszy z nich – „Przestrzenie Kreatywne” – to inicjatywa, która polega na stworzeniu w jednej z placówek oświatowych biorących udział w projekcie, miejsca, w którym dzieci w nieszablonowy sposób będą mogły rozwijać swoje pasje, zainteresowania, kreatywność czy współpracować i spotykać się z rówieśnikami. Voucher na realizację tego przedsięwzięcia wywalczyła Szkoła Podstawowa nr 43 im. I. J. Paderewskiego.

Głównym założeniem drugiego konkursu – „Zielona Ekoprzestrzeń Kreatywna” jest stworzenie przestrzeni, w których dzieci poprzez kontakt z naturą będą miały możliwość wyciszenia się, relaksu i odpoczynku.

Szkoły biorące udział w projekcie stworzyły i zgłosiły do konkursu swoje koncepcje ogródków przyszkolnych. Zwycięzcami zostali: Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Kochanowskiego, Szkoła Podstawowa nr 28 im. im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej, Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego. Ich pomysły zostaną profesjonalnie zaprojektowane przez architektów krajobrazu oraz zrealizowane przez Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin.

Przypomnijmy, że projekt „Przedsiębiorcze Dzieciaki” organizowany jest przez Miasto Lublin oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zajął pierwsze miejsce w kategorii „Promowanie ducha przedsiębiorczości” w konkursie Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2022 (EEPA2022). Projekt otrzymał również nominację do finału konkursu The Innovation Politics Awards 2023 r. w kategorii Edukacja. Spośród 337 projektów zgłoszonych z 26 krajów do finału trafiło tylko 80 w tym „Przedsiębiorcze Dzieciaki”.