Rafał Koziński

ECoC Programme Curator

rafal.kozinski@lublin2029.pl

Od lat 90. niestrudzony animator życia kulturalnego w Lublinie jako: kurator, kreator, producent, menadżer, kulturotwórca, edukator, artysta przestrzeni publicznej oraz organizator wydarzeń „ogólnomiejskich”.