Marta Ryczkowska

ECoC Programme Curator

marta.ryczkowska@lublin2029.pl

Dr historii sztuki, krytyczka, kuratorka, koordynatorka wydarzeń artystycznych, wykładowczyni akademicka na UMCS, facylitatorka procesów twórczych, członkini Rady Kuratorskiej Centrum Kultury w Lublinie.

Absolwentka grafiki na UMCS i historii sztuki na KUL. Prezeska Stowarzyszenia artystycznego „Otwarta Pracownia” w Lublinie, działa w radzie Fundacji Sztuki Performance. Autorka tekstów z obszaru sztuki najnowszej publikowanych w Polsce i za granicą. Koordynuje i współprowadzi interdyscyplinarny program edukacji twórczej Karuzela sztuki, współtworzy program działań artystycznych dla osób z dysfunkcją wzroku Strefa Półcienia. Laureatka medalu prezydenckiego z okazji 700-lecia Miasta Lublin i międzynarodowej nagrody Joseph Beuys Research Prize w 2022 roku. Pracuje na obrzeżach dyscyplin łącząc strategie artystyczne, kuratorskie, krytyczne i tendencje akademickie z zamiarem dekonstrukcji form tworzenia i obiegu wiedzy.