Skip to main content

Dlaczego Lublin

Lublin jest miastem o olbrzymim potencjale kulturowym, z roku na rok coraz bardziej rozpoznawalnym w Polsce i w Europie. Od lat tworzymy środowisko artystyczne w oparciu o własne zasoby i doświadczenie. To daje nam z kolei podstawę do nawiązywania częstej współpracy o międzynarodowym charakterze. Co jeszcze jest naszym atutem we właściwym myśleniu o idei ESK?

Lublin to historyczne miasto, Brama Wschodu, od setek lat nieprzerwanie dbające o swój wielokulturowy charakter i dziedzictwo. To właśnie tu w 1569 roku zawarta została jedna z pierwszych europejskich unii – unia polsko-litewska. Dzięki niej Rzeczypospolita była w założeniu na równych prawach państwem Polaków, Litwinów, Ukraińców czy Białorusinów. Nie możemy zapomnieć też o Żydach, którzy kształtowali tu swoją unikatową kulturę, widoczną w naszym mieście do dziś.

Wszystko to złożyło się na przyznanie Lublinowi Znaku Dziedzictwa Europejskiego – jako symbolu europejskich idei integracji, dziedzictwa demokracji i tolerancji oraz dialogu kultur między Wschodem i Zachodem. Szczególnie widoczne jest to w naszych relacjach z bliskimi nam Ukrainą i Białorusią. Stworzone na przestrzeni lat więzi i zbudowana sieć kontaktów zaowocowały nie tylko wieloma wspólnymi projektami artystycznymi, ale i zmianami życiowymi. Szczególnie w kontekście wojny toczącej się niecałe sto kilometrów stąd. Właśnie dlatego zaproponowane przez Lublin w ramach konkursu Europejskiej Stolicy Kultury hasło RE:UNION to między innymi wskazanie potrzeby wzmocnienia więzi i sojuszy, odbudowy wspólnot we współczesnym, podzielonym świecie. Lublin rozumie to jak mało które miasto.

Europejska Stolica Kultury jest dla nas także naturalną kontynuacją święta, które Lublin celebruje od 2023 roku: Europejskiej Stolicy Młodzieży. Program ten stał się naturalną kuźnią talentów, dał młodym ludziom szansę na aktywne współtworzenie kultury naszego miasta i społeczne zaangażowanie. W 2029 roku to właśnie oni w znacznej mierze będą tworzyć Europejską Stolicę Kultury. Staną się jej managerami, kuratorami, artystami i odbiorcami.

Z doświadczenia naszych poprzedników wiemy też, jak silnym bodźcem do rozwoju dla miasta jest nadanie mu tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. To setki wydarzeń przyciągających tysiące turystów, olbrzymia promocja w Polsce i na całym świecie. To zwiększona szansa na pozyskiwanie funduszy europejskich, które przeznaczymy na rozwój infrastruktury, na działania prospołeczne i kulturotwórcze.

Po raz kolejny chcemy rozbudzić emocje lublinian, zachęcić ich nie tylko do udziału w życiu kulturalnym, ale i do współtworzenia go. Wierzymy, że udział w konkursie ESK 2029 wywoła pozytywny wpływ na rozwój całego miasta i dobrostan jego mieszkańców.