Izabela Zin-Depta

Związana z Teatrem Starym w Lublinie od września 2012 roku. Początkowo zaangażowana była w działalność instytucji jako Wolontariusz. Obecnie jako pracownik działu ds. realizacji programu koordynuje działania programowe Teatru Starego w dziedzinie „Teatr” oraz koordynuje pracę wolontariuszy.