Anna Sawa

Doktor nauk humanistycznych, absolwentka Filologii polskiej oraz Informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Starszy bibliotekarz w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Bibliotekoznawca i językoznawca z doświadczeniem bibliotekarskim, akademickim, dydaktycznym i redaktorskim (była sekretarzem reakcji oraz redaktorem językowym w czasopismach naukowych). Jest autorką kilkunastu artykułów poświęconych dziejom książki w Lublinie, redaguje teksty, prowadzi szkolenia.