Anna Horyńska

Główna specjalistka ds. projektów artystycznych – Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych ROZDROŻA. Główna specjalistka ds. projektów artystycznych, w Ośrodku pełni funkcję koordynatorki projektów z zakresu sztuk wizualnych. Posiada dyplom 4 stopnia z Języka Francuskiego i Literatury Francuskiej, który uzyskała na Uniwersytecie Sorbona, Paryż IV oraz licencjat Studiów Komercyjnych Alliance Française w Paryżu. Ukończyła psychologię społeczną w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji. Doświadczenie zdobywała w firmach komercyjnych i fundacjach gdzie zajmowała się pozyskiwaniem środków na szkolenia i wydarzenia kulturalne. Aktywnie organizuje projekty kulturalne m.in. „Gra miejska”, „O!Twórz Lublin”, „otfo” camera obscura – warsztaty aparatem otworkowym. Zajęła II miejsce w latach 2013 i 2014 za fotoreportaże w konkursie fotograficznym „Lublin obiektywem malowany”. W 2015 roku otrzymała wyróżnienie Prezydenta Miasta Lublin za cykl fotografii "Ludzie". W „Rozdrożach” zajmuje się koordynacją festiwalu „Otwarte Miasto” oraz wystawą sztuki współczesnej w przestrzeni publicznej STOP!Galeria, a także promocją przedsięwzięć Ośrodka.