Alicja Kawka

Konsorcjum Unii Lubelskich Operatorów Kultury

Kierowniczka Programowa w Dzielnicowym Dom Kultury „Węglin”. Absolwentka Kulturoznawstwa UMCS oraz studiów podyplomowych Collegium Civitas z zakresu zarządzania III sektorem. Wywodzi się ze środowiska organizacji pozarządowych, przez lata związana ze Stowarzyszeniem Homo Faber realizowała projekty w obszarze praw człowieka związane z międzykulturowością, integracją uchodźców, zrównoważonym rozwojem i przeciwdziałaniem dyskryminacji. Współtworzyła grupę „Lokatorzy”, w której realizowała działania projektowe związane z ideą osiedli mieszkaniowych i spotkań sąsiedzkich. W 2016 roku dołączyła do zespołu Dzielnicowego Domu Kultury „Czuby Południowe” – filii Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”. Od 2022 roku zarządza i koordynuje pracą działów programowych. Szczególnie interesują ją inicjatywy skierowane do społeczności lokalnych, tematy związane z budowaniem tożsamości miejsca, działania kolektywne i ruchy oddolne, projekty oparte na wspieraniu i budowaniu różnorodności kulturowej, działalność edukacyjna i animacyjna w środowiskach lokalnych.