Aleksandra Zińczuk

ECoC East Programme Curator

east@lublin2029.pl

Polska publicystka, poetka, eseistka, dokumentalistka, aktywistka społeczna, badaczka kultury pogranicza i trudnej pamięci, wydawczyni i redaktor naczelna czasopisma „Kultura Enter” oraz wydawnictwa Warsztaty Kultury w Lublinie. Menadżerka kultury w Urzędzie Miasta Lublin (2015-2020) i NGO w zakresie projektów ds. wschodnioeuropejskich. Visiting researcher m.in. w University
College London, Uniwersytecie w Perugii i Ljubjanie. Koordynatorka Pracowni Pamięć i Antycypacja przy aplikacji ESK 2016 Miasta Lublin. Nagrodzona m.in. przez czasopismo „Literatura na Świecie” (2021 r.) za redakcję serii wydawniczej „Wschodni Express”, w której od 2014 r. ukazują się przekłady współczesnej poezji, prozy i eseistyki m.in. z ukraińskiego, białoruskiego i litewskiego. Za działania na rzecz dialogu międzykulturowego i współpracy z Ukrainą uhonorowana m.in. w 2019 r. przez ukraińskich pisarzy Międzynarodową Nagrodą im. Panteleimona Kulisza oraz lubelską Nagrodą „Angelus Lubelski” za rok 2020. W 2023 znalazła się wśród laureatów Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Hryhorija Skoworody za polsko-ukraińskie wydanie tomu „Ja de/«Ї ду де»” przetłumaczonego na język ukraiński przez Wasyla Słapczuka. Inicjuje projekty multidyscyplinarne i transgraniczne, od lat zaangażowana w działania pojednania polsko-ukraińskiego, współzałożycielka i wolontariuszka m.in. Społecznego Komitetu Pomocy Ukrainie w Lublinie. Przełożyła z języka ukraińskiego m.in. teksty Serhija Żadana („Krzycz, ptaku. Dziennik wojenny”, wiersze i pieśni, seria „W obliczu wojny”, wyd. Pogranicze–Dzhezva, Sejny–Lwów 2022).