Agata Sakowicz

ECoC East Programme Curator

east@lublin2029.pl

Ukrainistka, doktorantka językoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Konsultant ds. Ukrainy w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej oraz Kierowniczka administracyjna ds. inwestycji i rozwoju w Teatrze im. H. Ch. Andersena w Lublinie. Wieloletni lektor języka polskiego dla Ukraińców. Animatorka kultury i menadżerka. Organizatorka wielu festiwali, zwłaszcza z zakresu współpracy polsko-ukraińskiej: Jazz Bez, Jazz nad Odrą (scena ukraińska), Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego, Ukraina w Centrum Lublina. W 2016 roku pełniąca funkcję koordynatora projektu Wrocław-Lwów, organizatorka prezentacji Lublina w projekcie Koalicja Miast w ramach programu Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016. Doradca JE Andriia Deshchytsi Ambasadora Ukrainy w Polsce w zakresie promocji kultury i języka ukraińskiego w Polsce. Koordynatorka projektów: “Lwów ProFashion – utworzenie FabLab’u oraz wsparcie przedsiębiorczości sektorów kreatywnych 2021-2023” oraz “Wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego w Ukrainie dzięki partycypacyjnym i inkluzywnym rozwiązaniom 2023-2025” w ramach programu Polskiej Pomocy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Członkini Konsorcjum Lubelskich Operatorów Kultury – zespołu zadaniowego w ramach starania się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2029.